• Deutsch
  • English
  • Français
+49 9081 29017-0 info@hecht-kloth.com

Edge-glued-panels

Edge-glued-panels, solid & fingerjointed lamella

Beech

Beech slightly steamed, solid lamella,
A/B – B/B – B/C – C/C
Beech slightly steamed, fingerjointed lamella,
A/B – B/B – B/C – C/C
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 3,00 m
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 6,00 m

European oak

European oak, solid lamella,
A/B – B/B – B/C – C/C,
European oak, fingerjointed lamella,
A/B – B/B – B/C – C/C,
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 3,00 m
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 6,00 m

Spruce

Spruce, solid lamella,
A/B – B/B – B/C – C/C
Spruce, fingerjointed lamella,
A/B – B/B – B/C – C/C
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 3,00 m
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 6,00 m

Pine

Pine, solid lamella,
A/A - A/B – B/B – B/C – C/C
Pine, fingerjointed lamella,
A/A - A/B – B/B – B/C – C/C
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 3,00 m
Thickness: 18 – 45 mm
Width: 200 – 1250 mm
Length: 0,80 – 6,00 m

Rubberwood (Hevea)

Rubberwood (Hevea), fingerjointed lamella,
A/B
Thickness: 18 / 27 / 45 / 55 mm
Width: 700 mm
Length: 5,00 m