• Deutsch
  • English
  • Français
+49 9081 29017-0 info@hecht-kloth.com

Sawn Timber

Sawn Timber

American white oak

American white oak, KD, edged, FAS
Thickness: 4/4“ / 5/4“ / 6/4" / 8/4"
Width : fix oder 6“+
Length: 3 – 14´

Birch

Birch, fresh or KD, logs unedged, A/B
Thickness : 32 / 50 / 65 mm
Length: 2,50 – 4,00 m

Beech

Beech slightly steamed, KD, logs or edged
Thickness: 25 – 75 mm
Length: 2,00 – 6,00 m

Dark Red Meranti

Dark Red Meranti, KD, edged, Select & Better
Thickness: 4/4“ / 5/4“ / 6/4“ / 8/4“ / 10/4“ / 12/4“
Width: 6“+
Length: 8´+

European oak

European oak, fresh or KD, logs or edged
Thickness: 25 – 75 mm
Length: 2,00 – 6,00 m

Siberian larch

Siberian larch, fresh or KD, logs unedged, 0/1Siberian larch, fresh or KD, parallel edged
Thickness : 25 / 30 / 36 / 40 / 50 / 65 / 75 mm
Length: 4,00 m + 6,00 m
On request

Tulipwood / Poplar

Tulipwood/Poplar, KD, parallel edged, FAS
Thickness: 4/4“ / 5/4“ / 6/4“ / 8/4“ / 10/4“ / 12/4“
Width: 6“+
Length: 7´+